Nilsdotter, Anna, o12 22 12 22 22


Född

1705-09-30

Döpt

1705-10-08

Församling

Vreta kloster

Län

Östergötlands län

Faddrar

Olof i Rossln, Hans Slump i Hult, dr Oluf i ___hult, dr Pär i ___huller, hust Ingrid i Simonshult, hust Anna i Rosla pigann Kirstin i Skumehult Pig Maria i Rosla.

Bok

Vreta kloster C:4 s. 265

Övrigt

Enbart pappans förnamn står med i födelsenotisen.


Fader

Nils Isacson

Moder

Margareta Paulsdotter


Gift

1723-11-24

Församling

Vreta Kloster

Län

Östergötlands län

Maka

Olof Persson

Källa

Vreta kloster C:4 s. 675

Övrigt

Det står att de bägge är från Råssland och att de bor hos fadern Nils Iskasson.


Barn

1729-12-03 – Ingeborg

Källa: Vreta kloster C:4 s. 541


Husförhör

 


Flyttningar

 


Yrke

 


Avliden

1753-02-01 ?!?

Begravd

1753-02-07

Dödsorsak

Svår magplåga

Bok

Vreta kloster F:1 s. 55

Övrigt

Det står: ”Anna Nilsdotter ifrån Råsslan, Bergsmannen Olof Pärssons hustru i Råssla, född uti Råsslan år 1693 d 26 dec (Olofs födelse!) fadren var bergsmannen Nils Isacsson och modren hustrun Margreta Paulsdotter som alltid hade hem__ sig tils hon gifta sig med sin nu qwarlåtene man Olof Persson d 24 november 1723 . I detta äktenskap hafver hon aflat 6 barn, en son och  döttrar som alla ännu lefva. Nu inpå findra året hefver hon varit befattade med en svår magplåga, som mästa hållit henne vid sängen, och tidast ha__an svår hinstang_an i följn med sig, dödde _____ christerligt _____ d 1 feb, begroft d 7 ejusdem.”

 


Övrigt