Olofsdotter, Ingeborg, o12 22 12 22 2


Född

1729-12-03

Döpt

1729-12-07

Församling

Vreta kloster

Län

Östergötlands län

Faddrar

Anders Hansson i __ggartorp, _____ Sven Persson i Dy____torpet, dr Lars Abrahamsson i Br__torp, dr nils Andersson i ___torp, H Anna Eriksdotter i Bry___p, som bar barnet, h Kirstin Andersdotter i B___torp, pig Karin Håkandotter i Rosland pig Kirstin Olofsdotter i _____hult.

Bok

Vreta kloster C:4 s. 541

Övrigt

Det står att de bor i Rosland. Enbart faderns namn angivet.


Fader

Olof Persson

Moder

Anna Nilsdotter


Gift

 

Församling

 

Län

 

Maka

Sven Svensson

Källa

 

Övrigt

 


Barn

1759-12-09 – Maria

Källa: Vånga C1:2 s. 323


Husförhör

 


Flyttningar

 


Yrke

 


Avliden

1800-04-06

Begravd

1800-04-14

Dödsorsak

Andtäppa

Bok

Vånga C1:4 s. 429

Övrigt

Det står: ”Ingeborg Olofsdotter fr Olskeptorp född i Borla i Wreta Closter 1729 d 15 feb gift 1748 med dr Sven Svensson i olskeptorp. Enka 1752 d 1 nov. Död d 6 april av andtäppa, begrafven d 14 april 71 år, 1 månad 21 dagar.”

 


Övrigt