Isacsson, Nils, o12 22 12 22 22 1


Född

1673

Döpt

 

Församling

 

Län

 

Faddrar

 

Bok

 

Övrigt

 


Fader

Isac Olofsson

Moder

Anna Nisldotter


Gift

1701-01-06

Församling

Vånga

Län

Östergötlands län

Maka

Margareta Paulsdotter

Källa

Vånga C1:1 s. 33

Övrigt

Det står att han är dräng från Råsla i Wreta socken och hon piga från Hunnarkulla. Morgongåva 20 lod silf och 5 ducater.


Barn

1705-09-30 - Anna

Källa: Vreta kloster C:4 s. 265


Husförhör

 


Flyttningar

 


Yrke

 


Avliden

1739-07-07

Begravd

1739-07-15

Dödsorsak

”Bröstvärk och andtäppa, låg stadigt till sängs i tre veckor.”

Bok

Vreta kloster C:3 s. 267

Övrigt

Det står: ”Nils Isacsson, gammal Sockenman i Roslan, född __sammanstädes år 1673 mot slutet af januari månad, af Bergsmannen Isaac Olofsson och hustru Anna Nilsdotter, kunde väl läsa i bok, war altjämt hema hos föräldrarna intil fadens död, gifte sin år 1700 el 1701, med pig i Wonga socken Margareta Pålsdotter, ___med samma i 21 årallar något ____war, född 3 barn, 1 dödfödd, och tu, som ännu lefva, ___ 1 son och 1 dotter blif bonde altjämt efter sin fader i Rosla, war enkling i 17 ¼ år, förde ett vackert gudaligt lewerne, ear sjuklig wid pass i 16 år. Af bröstvärk, antäppa, hosta och slag maga, låg stadigt till sängs i 3 veckor, afled d 7 ____ _____ 66 år. ”

 


Övrigt