Jonsson, Johan, o11 21 12 12 11


Född

1716

Döpt

Ej angivet

Församling

Umeå landsförsamling

Län

Västerbottens län

Faddrar

Ej angivet

Bok

Umeå landsförsamling C:3 s. 123

Övrigt

Enligt uppgift då han dör.


Fader

Jon Jansson

Moder

Anna Andersdotter


Gifte

1739-02-18

Församling

Umeå landsförsamling

Län

Västerbottens län

Maka

Barbro Hansdotter

Källa

Umeå landsförsamling C:2 s. 6

Övrigt

Det står: ”Såld Johan Jonsson Gallin frå Häggnäs Pigan Barbro Hansdotter frå Öfverbodan


Barn

1741-01-14 – Jon

Källa: Umeå landsförsamling C:2 s. 133


Husförhör

Umeå landsförsamling A1:3 1732-1736

Umeå landsförsamling A1:4 1736-1741


Flyttningar


Yrke

 


Avliden

1772-10-31

Begravd

1772-11-08

Dödsorsak

Svår bröstvärk och bråck under längre tid.

Bok

Umeå landsförsamling C:3 s. 123

Övrigt

Det står: ”Jon Jonsson i Hössjön, född 1716 i Häggnäs. Fadern Jon Jonsson och modern Anna Andersdotter därstädes bondefolk. War hema hos föräldrarna till dess han år 17   trädda i gifta med Barbro Hansdotter irf Öfverbodan, med hvilken han wäl fick hemman, war ______ ____af ___ 2 år, då han begav sig till Häggnäs och där uptag ____ hemman 1757 sålde han det å ___ och kiöpte sig  ett skattehemman i Hössiön. Med sin hustru har han haft 9 barn, af hvilka ___ lefva två söner och 4 döttrer Har i 4 år varit nämnde man och i ______  ______  tillställa genom sitt goda förstånd, nyk___ stilla och gudfruktiga lefverne. Har i lång tid plågats utav svår bröstvärk och i tr_____ år af bråck, hvilka krämpor i synnfal den förra skyndade honom till grafven, ___ ___ ____ vackert och berömligen lef___56 år.”

 


Övrigt