Johansson, Jon, o11 21 12 12 1


Född

1741-01-14

Döpt

1741-01-15

Församling

Umeå landsförsamling

Län

Västerbottens län

Faddrar

Comminister Modin des hustru Margareta Forsman, des svärfader Nils Forsman och pig Karin Hansdotter i Övferbodan.

Bok

Umeå landsförsamling C:2 s. 133

Övrigt

Det står att de bor i Överbodan.


Fader

Johan Jonsson

Moder

Barbro Hansdotter


Gifte

1763-09-??

Församling

Umeå landsförsamling

Län

Västerbottens län

Maka

Maria Persdotter

Källa

Umeå landsförsamling C:3 s. 248

Övrigt

Det står: ”Jonas Johansson i Bäck och Maria Persdotter från Skrafvelsiön


Barn

1764 – Pehr

 

1765 - Johan

 

1767-06-16 – Anna Barbro

Källa: Umeå landsförsamling C:3 s. 335

 

1770 – Maja Greta

 

1774 – Christina Catharina

 

1778 – Maglena

 

1780 – Eva Brita


Husförhör

Umeå landsförsamling A1:6 1757-1767

Umeå landsförsamling A1:7 1768-1777

Umeå landsförsamling A1:8 1778-1786


Flyttningar


Yrke

 


Avliden

1781-03-01

Begravd

1781-03-11

Dödsorsak

Vattusot

Bok

Umeå landsförsamling C:3 s. 187

Övrigt

Det står: ”Jon Jansson ifr Skrafvelsiön född 1741 i Haggnäs fadr Jon Jonsson Modr Barbro Hansdotter. Var Hemmet till ____ han kiöpte sig hemmandet af farbrodr Per Jonsson i Bäcken år 1762, gifte sig sedan 1763 med Maria Persdotter ifr Skrafvelsiön hwarest han ack sedermera lieft genom hemmens ____ kom af __i_tas 6 Barn öfwerlefva Fadern som dog af Wattusot 40.”

 


Övrigt