Andersdotter, Anna, o11 21 12 12 11 2


Född

1678

Döpt

 

Församling

 

Län

 

Faddrar

 

Bok

Umeå landsförsamling A1:6 s. 49

Övrigt

Enligt uppgift i husförhör.


Fader

Anders Carlsson (enligt uppgift då hon dör)

Moder

 


Gifte 1

Församling

Län

Maka

Soldat

Källa

Umeå landsförsamling C:3 s. 140

Övrigt

Enligt uppgift då hon dör

 

 

Gifte 2

Kring 1710

Församling

Län

Maka

Soldat

Källa

Umeå landsförsamling C:3 s. 140

Övrigt

Enligt uppgift då hon dör

 

 

Gifte 3

Kring 1713

Församling

Umeå landsförsamling

Län

Västerbottens län

Maka

Jon Jansson

Källa

Umeå landsförsamling C:3 s. 140

Övrigt

Enligt uppgift då hon dör


Barn

Barn 1 med man 1

 

Barn 2 med man 1

 

Margareta (enligt uppgift ska dottern vara född i Finnland som oäkta)

 

1714 - Pähr

 

1716 – Johan

Källa: Umeå landsförsamling C:3 s. 123

 

Ingrid

 

Karin


Husförhör

Umeå landsförsamling A1:1 1722-1731

Umeå landsförsamling A1:3 1732-1736

Umeå landsförsamling A1:4 1736-1741


Flyttningar


Yrke

 


Avliden

1775-03-05

Begravd

1775-03-12

Dödsorsak

Ej angivet, står att hon varit i sängen de sista tre åren.

Bok

Umeå landsförsamling C:3 s. 140

Övrigt

Det står: ”Hustru Anna Andersdotter ifr Bäcken född i Tafte, fadern Anders Carlsson. War hemma hos föräldrarna någon tid, tjenta swag tid i Wasa och sedan på åtskilliga _____; gifta sig inemot 80 år sedan 1 med Soldaten            hade med honom 2ne Barn; mannen blef borta i Liflänska Companien uti Kung Carl 12__ ___ Trädda i gifta andra gången kring 1710 med soladaten ______________________ aflade med honom en dotter____ ___ hans ___ änka i Sörmjöle, han föll i slaget vid Strömstad. 3 gången gift med Jon Jonsson i Bäcken omkring 1713 och hade med honom fyra Barn af hvilka 3 lefva, ___ en son och två döttrar. Blef änka 1752, haft god hälsa till 20 år sedan, på ___ ___ __ ____ hållit sig vid sängen i ____ ____ d_ 3 sista åren; hon skal varit gamal 106”

 


Övrigt