Nilsson, Hans, o12 12 11 11


Född

1771-10-10

Döpt

Ej angivet

Församling

Östra Vemmenhög

Län

Malmöhus

Faddrar

Ej angivet

Bok

Östra Vemmenhög Födde 1714-1813

GID

1437.25.26000

Övrigt

Moderns namn står ej med. Det står att de bor i Olof.


Fader

Nils Christensson

Moder

 


Gift

1802-03-12

Församling

Skurup

Län

Malmöhus

Make

Karna Jönsdotter

Bok

Skurup Födde, Vigsel, Död 1762-1835

GID

1352.35.68900

Övrigt

Det står: ”D__ Septuagesima och följande 2ne söndagar ___ och ____nades till att __risteligt äktenskap mellan grängen Hans Nilsson från Örmölla och skrifvar på 21 samt pigan Karna Jönsdotter tjenade på nr 13 ___ Drengen upvisa vederbörligt präste ____ om hinderslö___het och såsom pigans giftoman ____ ___ man van__viga_ död anmälta sig _____ Barbro Eskel Jönssons i Önnarp hennes halfbroder, _____ för____da_ i öfvrigt, ut inga hinder å _____ sida för giftemålet voro i vägen.”


Barn

1803-08-05 – Margaretha

Källa: Östra Vemmehög GID 1437.37.85400

 

1805-10-01 - Nils

Källa: Östra Vemmehög GID 1437.37.86600

 

1808-10-04 - Jöns

Källa: Östra Vemmehög GID 1437.37.87800

 

1812-01-12 – Anders

Källa: Östra Vemmehög GID 1437.37.89300

 

1816-01-16 – Mårten

Källa: Östra Vemmehög GID 1437.24.1600

 

1823-08-08 – Hans

Källa: Gärdslöv GID 1236.55.9800


Husförhör

Östra Vemmenhög A1:2 1812-1828

Gärdslöv A1:1 1813-1823

Gärdslöv A1:2 1823-1830

Gärdslöv A1:4 1835-1840

Gärdslöv A1:5 1840-1845

Gärdslöv A1:6 1845-1850

Gärdslöv A1:7 1850-1855


Flyttningar

1802 fl fr Skurup till Östra Vemmenhög

GID 1437.26.47600

Det står: ”Unga hustrun Karna Jönsdotter 22 år gamla, som om 12 martü detta år blef gift med husmannen Hans Nilsson och nu flytar till Öst Wemmenhögs socken. Lämnas intyg om någorlunda försvarlig kristendomskunskap, beskedligt uppförande och flitigt bruk af selighetsmessen. De begingo begge den hel. Nattvarden härstädes senast 3dje söndagen i fastan. Skurup den 26 aug 1802 Jeans Hjort

Mannen Hans Nilsson hade blott lysningssedel hit ifrån Nöbbelöf, såsom boende i Örmölla, då han ingick äktenskapet, men han för övrigt icke hört hit till församlingen. ___ sjöholmshusen vid H______ Mölla”

 

1817 fl fr Östra Vemmenhög till Gärdslöv

GID 1236.67.111500

Det står:”Husman Hans Nilsson född i Olof d 10/10 1771, och dess hustru Karna Jönsdotter i Önnarp d 3/6 1779. Flyttade efter 14 års vistande i denna församling till Gjerdslöf, sistlidne Påsk-tid. De läsa innantil rent Samt utan till de vanliga läroböckerna, hvilka de förstå i enfaldighet. De begingo den Hel Nattvarden härstädes senast om påsk. Till lefvernet välfregdade, men frugtar att de ännu hafva något oligniderdt med sitt förra Herskap Välborna Fru Ehrensparre på Dybeck. För detta års krono utskylder få de sjelfvi ansvara ej vacinerade mn haft naturliga koppor. De medföra

Dottern Margreta född d 5/7 1803

Son Nils d 1/10 1805

Jöns d 4/10 1808

Anders d 12/1 1812

Mårten d 1/16 1816

Barnen (de tre älste) läsa __åligt efter sin ålder och hafva alla haft naturliga koppor. Atteteras af Östra Vemmenhög d 16 juli 1817 LP Johan Hindbeck. Boende uti Lindbergs husen”

 


Yrke

 


Avliden

1852-08-30

Begravd

1852-09-05

Dödsorsak

Ålderdom

Bok

Gärdslöv Födde Död 1831-1861

GID

1236.13.48600

Övrigt

Det står att han blev 80 år, 10 månader och 20 dagar.

 


Övrigt