Hansson, Jöns, o12 12 11 1


Född

1808-10-04

Döpt

1808-10-06

Församling

Östra Vemmenhög

Län

Malmöhus

Faddrar

Husm Nils Christ hustru Inger Nusm Jacob Matsson

Bok

Östra Vemmehög

GID

1437.37.87800

Övrigt

De står att de bor i Sjöholm


Fader

Hans Nilsson

Moder

Karna Jönsdotter


Gift

1836-02-26

Församling

Äspö

Län

Malmöhus

Make

Hanna Jönsdotter

Bok

Äspö Vigsel 1807-1861

GID

1426.19.88800

Övrigt

Det står att han är tjenstedreng på nr 15 Espö och hon piga på nr 4 Espö. Han är 28 år och hon 31 år.


Barn

1836-10-10 – Jöns

Källa: Östra Torp C:3 s. 11

 

1839-03-31 - Hans

Källa: Östra Torp C:3 s. 17

 

1841-09-27 – Nils

Källa: Östra Torp 1831-1862

GID 1440.23.56000

 

1845-03-10 – Anders

Källa: Östra Torp C:3 s. 35

 

1848-05-08 – Lars

Källa: Östra Torp C:3 s. 49


Husförhör

Östra Vemmenhög A1:2 1812-1828

Gärdslöv A1:1 1813-1823

Gärdslöv A1:2 1823-1830

Östra Torp A1:3 1835-1846

Östra Torp A1:4 1848-1851

Östra Torp A1:5 1851-1861

Östra Torp A1:6 1861-1866

Östra Torp A1:7 1866-1876

Östra Torp A1:8 1876-1890

Östra Torp A1:9 1891-1901


Flyttningar

1817 fl fr Östra Vemmenhög till Gärdslöv

GID 1236.67.111500

Det står:”Husman Hans Nilsson född i Olof d 10/10 1771, och dess hustru Karna Jönsdotter i Önnarp d 3/6 1779. Flyttade efter 14 års vistande i denna församling till Gjerdslöf, sistlidne Påsk-tid. De läsa innantil rent Samt utan till de vanliga läroböckerna, hvilka de förstå i enfaldighet. De begingo den Hel Nattvarden härstädes senast om påsk. Till lefvernet välfregdade, men frugtar att de ännu hafva något oligniderdt med sitt förra Herskap Välborna Fru Ehrensparre på Dybeck. För detta års krono utskylder få de sjelfvi ansvara ej vacinerade mn haft naturliga koppor. De medföra

Dottern Margreta född d 5/7 1803

Son Nils d 1/10 1805

Jöns d 4/10 1808

Anders d 12/1 1812

Mårten d 1/16 1816

Barnen (de tre älste) läsa __åligt efter sin ålder och hafva alla haft naturliga koppor. Atteteras af Östra Vemmenhög d 16 juli 1817 LP Johan Hindbeck. Boende uti Lindbergs husen”

 

1835 fl fr Östra Torp till Äspö

GID 1426.15.51800

Det står att han flyttar in på Espö nr 15

 

1836 fl från Äspö till Östra Torp

GID 1440.10.28900

Det står: ”Husmannen Jöns Hansson född på Dybäck den 4 okt 1808 hitkom till Församlingen 1835 och har nu flyttat till Sötra Torp med sin hustru Hanna Jönsdotter född uti Espö den 25 juli 1805. De läsa innan till b utan till bägge läsböckerna b samt förstå salighetsläran uti enfalldighet. Begingo den __; Nattvarden sistledne Påsktid äro till lefvenet välfrågdad__ Mannan vacinerad hustrun haft natur koppor Äro för löpande året skattskrifna uti Espö Attest af espö den 25 juli 1836 Bagström. vidi”


Yrke

 


Avliden

1898-08-09

Begravd

Ej angivet

Dödsorsak

Ålderdom

Bok

Östra Torp SCB

GID

1440.39.100

 


Övrigt