Nilsson, Nils, o12 22 11 11


Född

 

Döpt

 

Församling

 

Län

 

Faddrar

 

Bok

 

Övrigt

 


Fader

 

Moder

 


Gifte 1

1761-03-08

Församling

Löt

Län

 

Maka

Maria Johansdotter

Bok

Löt C:1 s. 117

Övrigt

Det står: ”d 8 martu dr Nils Nilsson i Krokstorp med Mag Samuel Palmmans i Kulestad attest om sin _______ samt ____ hustru Maria Johansdotter ___ sammanstädes som _____ afvittnat sina barn af förra giftet.

 

Gifte 2

1778-12-13

Församling

Norrköpings Östra Eneby

Län

Östergötlands län

Maka

Catharina Andersdotter

Bok

Norrköpings Östra Eneby C1:3 s. 11

Övrigt

Det står att han är torpare och änkling.  De bägge är från Trädgårdstorpet.


Barn

1780-01-20 - Stina

Källa: Västra Husby C:3a s. 206

 

1782-01-23 – Eric

Källa: Västra Husby C:3a s. 210

 

1782-01-23 – Anders

Källa: Västra Husby C:3a s. 210

 

1783-12-22 – Nils

Källa: Västra Husby C:3a s. 216

 

1786-05-13 – Catharina

Källa: Västra Husby C:3a s. 224


Husförhör

Västra Husby AI:2 1771-1783

Västra Husby AI:4 1794-1803

Västra Husby AI:5 1794-1798


Flyttningar

 


Yrke

 


Avliden

1805-05-14

Begravd

1805-05-19

Dödsorsak

Lungsot

Bok

Västra Husby C:3b s. 690

Övrigt

Det står: ”Nils Nilsson Bonde i Hagsäter. Född i Kullerstad socken och Brogetorp Fadr Nils Olofsson Modr Catharina Nilsdotter Bondefolk Efter flera års tjenst _ __en i Stockholm Gifte han sig första gången med Enkan Maria Johansdotter i Krokstorp Löth socken 1761. Hade med ehnne inga barn. Andra gången med sin efterlemnade hustru Catharina Johansdotter af hwilken han haft 5 barn, En som och två döttrar öferlefwa honom. Warit länge orkeslös och sängliggande- Begravd d 19 maj 71 år.”

Bouppteckning

Hammarkinds härradsrätt FII:36 s. 603.

 


Övrigt