Olofsdotter, Anna, o12 21 22 22


Född

1780-01-05

Döpt

1780-01-06

Församling

Östra Ryd

Län

Östergötlands län

Faddrar

Per ______ och Håkan Östensson i _____ dr Lars ibm H Margre _____ Pig Ann ___ Pig Annikca ibm Caisa Hallberg.

Källa

Östra Ryd C:2 s. 161

Övrigt

Det står att de bor i Gummer__torp och att modern är 38 år.


Fader

Olof Nilsson

Moder

Annika Olofsdotter


Gifte 1

1807-03-21

Församling

Östra Ryd

Län

Östergötlands län

Maka

Bengt Drott

Källa

Östra Ryd C:2 s. 289

Övrigt

Det står: ”D 21 mars Lifgrenad Bengt Drott och pig Anna Olofsdotter uti Sjötätter på Lyckebo ägor, nu boende i Rdendal, Chart. Sigil 4 __.”

 

Gifte 2

1810-11-11

Församling

Östra Ryd

Län

Östergötlands län

Maka

Petter Persson

Källa

Östra Ryd C:2 s. 295

Övrigt

Han står som enkeman och hon som enka.


Barn

1812-09-21 – Anna Maria

Källa: Östra Ryd C:3 s. 13

 

1815-09-16 – Stina Caisa

Källa: Östra Ryd C:3 s 41

 

1819-02-04 – Johanna

Källa: Östra Ryd C:3 s. 79


Husförhör

Östra Ryd AI:4 1805-1810

Östra Ryd AI:5 1811-1815

Östra Ryd AI:6 1816-1820

Östra Ryd AI:7 1821-1824

Östra Ryd AI:8 1825-1829

Östra Ryd AI:9 1830-1834

Östra Ryd AI:10 1835-1839

Östra Ryd AI:11 1840-1844

Östra Ryd AI:12 1845-1849


Flyttningar

 


Yrke

 


Avliden

1849-01-28

 

Dödsorsak

Lungsot

 

Begravd

1849-02-04

 

Källa

Östra Ryd C:3 s. 701

Övrigt

Det står: Hustru till hem egar Petter Persson i Hållstad. Född i sockn 1780-01-05. Gift 2ne gånger lemnar 3 barn. Begr d 4 febr 69 år.”


Övrigt