Johansson, Abraham, o12 21 22 1


Född

1812-08-29

Döpt

1812-08-30

Församling

Skärkind

Län

Östergötlands län

Faddrar

Bond Jonas Jonsson i Kättestad B Jöns Nilsson ibm Dr Anders Abrahamsson i Magsäter H Inga Andersdotter i Kättestad H Stina Abrahamsdotter ibm P Maria Abrahamsdotter ibm

Källa

Skärkind CI:3 s. 301

Övrigt

Det står att de är från Kättestad och att modern är 22 år.


Fader

Johannes Abrahamsson

Moder

Maria Andersdotter


Gift

1841-05-20

Församling

Östra Ryd

Län

Östergötlands län

Maka

Johanna Persdotter

Källa

Östra Ryd C:3 s. 489

Övrigt

Han står som dräng och hemmanstillträd i Håstad 29 år. Hon står som ____dotter i Håstad, 22 år. Lysning den 25 april, 2 och 9 maj. Vigda i kyrkan.


Barn

1842-03-31 – Anna Sophia

Källa: Östra Ryd C:3 s. 363

 

1843-11-02 – Carl Johan

Källa: Östra Ryd C:3 s. 383

 

1848-04-28 – Carl Abraham

Källa: Östra Ryd C:3 s. 439

 

1852-07-27 – August Fredrik

Källa: Östra Ryd C:3 s. 541


Husförhör

Skärkind AI:6 1805-1819

Östra Ryd AI:11 1840-1844

Östra Ryd AI:12 1845-1849

Östra Ryd AI:13 1850-1854

Östra Ryd AI:14 1855-1860


Avliden

1857-08-24

Dödsorsak

Feber

Begravd

Ej angivet

Källa

Östra Ryd C:4 s. 292

Övrigt

Det står: ”Brukare af 1/3 mnt född i Skärkind 1812-08-29; föräldrar bondfolk i Kätterstad. Efterl. Hustrun Johanna Persdotter med 4 myndiga barn, 3nr gossar och 1 flicka. Gift 1841”