Stålhammar, Per, o12 21 21 11 12 21 1


Fil:Per Stålhammar ..jpg

Född

ca 1612

Döpt

 

Församling

 

Län

 

Faddrar

 

Källa

”På marsch mot evigheten” Lars-Olof Larsson

Övrigt

 


Fader

Jon

Moder

 

Källa:

”På marsch mot evigheten” Lars-Olof Larsson


Gifte 1

 

Församling

 

Län

 

Maka

Susanna Witte

Källa

”På marsch mot evigheten” Lars-Olof Larsson

Övrigt

 

 

Gifte 2

 

Församling

 

Län

 

Maka

Anna Johansdotter Schytte

Källa

”På marsch mot evigheten” Lars-Olof Larsson

Övrigt

 


Barn

1646 – Caspar (moder Susanna Witte)

Källa: ”På marsch mot evigheten” Lars-Olof Larsson

 

1648 – Brita

Källa: ”På marsch mot evigheten” Lars-Olof Larsson

 

1649 – Susanna

Källa: ”På marsch mot evigheten” Lars-Olof Larsson

 

1653 - Johan

Källa: ”På marsch mot evigheten” Lars-Olof Larsson

 

1655 – Carl

Källa: ”På marsch mot evigheten” Lars-Olof Larsson

 

1659 – Jon

Källa: ”På marsch mot evigheten” Lars-Olof Larsson

 

Anna Beata

Källa: ”På marsch mot evigheten” Lars-Olof Larsson


Yrke

 


Avliden

Ej angivet

 

Dödsorsak

Ej angivet

 

Begravd

1701-10-31

 

Källa

Eksjö C1:2 s. 481

Övrigt

Det står: ”Översten Per Stålhammar 88 åår. + dito (notisen ovan har datumet 31/10) Begrofs här i kyrkian, Öfversten af Smålands Cavallerie Wälbr Per Stålhammar till Hultvik i Korsberga socken, af biskopen i Wäxiö , doct Sanuele Wiranio, efter ordinarie aftonsången. Textus 1 sam 2, 8 __ til ___ ____ Hans ålder var 88 åår. Kyrkie___ war utan för, med ____ up____ _____ och kl____ försöl__ och liu_ upsätter i alla cronorna, på ______, och undan till på bägge _______.”


Övrigt