Jonsson, Johan Petter, o12 21 21 1


Född

1806-01-09

Döpt

1806-01-12

Församling

Skede

Län

Jönköpings län

Faddrar

______m Joh. Fr. Friman. Jonas Persson i Rösa Frälseg. Dr Peter Jonsson i Rösatorp. Ru Eva Friman född Vicken. Pig Stina Jonasdotter i Rösatorp.

Källa

Skede C:1 s. 179

Övrigt

Det står att de bor i Rösatorp och att modern är 20 år. Han döps enbart till Johan men kallas i senare husförhör för Johan Petter.


Fader

Jonas Johansson

Moder

Anna Persdotter


Gift

1829-10-16

Församling

Västra Ryd

Län

Östergötlands län

Maka

Maja Catharina Persdotter

Källa

Västra Ryd C:4 s. 85

Övrigt

Det står:”Oct d 16 hemmavigdes sonen i L Hester Joh. Pet Jonsson och pig. Maja Cath Petersd i Öfra bo, efter enl _ _ _ Apelbergs lysningsattets, __ d 11 oct 1829 förgången äktenskapslysning uti Ingatorp d 30 aug samt 6 och 13 sept innevarande år.”


Barn

1830-11-06 – Johan Gustav

Källa: Sund C:5 s. 293

 

1832-10-24 – Anna Catharina

Källa: Sund C:5 s. 301

 

1836-05-25 – Johanna Wilhelmina

Källa: Sund C:5 s. 315

 

1838-05-07 – Gustava

Källa: Västra Ryd C:4 s. 141

 

1840-06-07 – Clara Josephina

Källa: Västra Ryd C:4 s. 149

 

1844-03-12 – Jonas Fredrik

Källa: Västra Ryd C:4 s. 165

 

1847-06-26 – Otto Jeremias

Källa: Västra Ryd C:4 s. 177

 

1849-05-09 – Carl Petter

Källa: Hult C:5 s. 25


Husförhör

Skede AI:3 1807-1813

Västra Ryd AI:5 1813-1819

Västra Ryd AI:6 1820-1826

Västra Ryd AI:7 1826-1831

Sund AI:7 1831-1839

Västra Ryd AI:9 1836-1843

Västra Ryd AI:10 1844-1850

Hult A1:8 1845-1850

Hult A1:9 1850-1855

Västra Ryd A1:11 1851-1856

Västra Ryd A1:12 1857-1861

Västra Ryd A1:13 1861-1865

Västra Ryd A1:14 1866-1870

Västra Ryd A1:15 1871-1875

Västra Ryd A1:16 1876-1880


Avliden

1877-05-17

 

Dödsorsak

Lung____________

 

Begravd

1877-05-27

 

Källa

Västra Ryd F:1 s. 33

Övrigt

Det står att han blev 71 år, 7 månader och 8 dagar.