Södergren, Anders Gustaf, o12 21


Född

1895-06-01

Döpt

1895-06-21

Församling

Norrköping S:t Olai

Län

Östergötlands län

Faddrar

Mål. Per Magnus Jonsson och h.h.

Källa

Norrköping S:t Olai CI:15 s. 26

Övrigt

Det står att fadern är född 1858-11-26 och modern 1865-04-16. Att de finns på s. 203 i husförhörsboken. Modern är kyrkotagen (kyrkotagen = kvinnan behöver upptas i den kyrkliga gemenskapen efter barnafödandet) 1895-01-26.


Fader

Karl Gustaf Södergren

Moder

Johanna Maria Johansson


Gift

 

Församling

 

Län

 

Maka

Klara Södergren

Källa

 

Övrigt

 


Barn

Birgitta Maria

Anders Göran


Husförhör

Norrköpings S:t Olai AI:101 1894-1898

Norrköping S:t Olai AIIaa:2 1899-1910

Norrköpings S:t Olai AIIaa:24 1910-1915

Norrköpings S:t Olai AIIaa:38 1915-1920

Norrköpings S:t Olai AIIaa:52 1920-1925


Flyttningar

 


Yrke

 


Avliden

1958-05-09

 

Dödsorsak

 

 

Begravd

 

 

Källa

 


Övrigt