Nilsson, Jöns, o12 12 11 21


Född

Döpt

Församling

Län

Faddrar

Bok

Övrigt


Fader

 

Moder

 


Gift

Församling

Län

Make

Bengta Larsdotter

Bok

GID

Övrigt


Barn

Ca 1806 – Hanna

Källa: Vemmenhögs häradsrätt F11a:62 s. 32


Husförhör


Flyttningar


Yrke

 


Avliden

1812-05-03

Begravd

1812-05-18

Dödsorsak

Hosta och ____d_täppa

Bok

Äspö C1:3 s. 164

Övrigt

Det står att han blev 35 år.

Bouppteckning

Vemmenhögs häradsrätt F11a:62 s. 32


Övrigt

I bouppteckningen finns hela hemmet redogjort för. Nedan är ett par av de intressanta delarna:

 

Åhr 1812 den 1 junü instälte sig undertecknad på anmodan af Enkan Bengta Larsdotter att Hålla Laga Bouppteckning efter Dess aflidne Man Jöns Nilsson som med Döden afgick den 3de sistledne Maj, och ____ Enskiftade Utsockne frälse Hemmanet No 4 ____ Espö efter sig Lemnad utom förbernelte Enka 3 st Barn och Bröst arfvinggar 1 son Nils 2 år 2de Flickan Marna 8, 3dje Dito Hanna 6 år gammal och säger Enkan sig wara Hafvande, å De omyndigas wägnar woro Härvid närvarande den aflednas Moder Bröder Rusthållarne Pehr Månsson från Wallby och Rasmus Månsson af Espö, samt syskone barnen Hemmansåboarne Jöns Larsson, och Pehr Knutsson från Espö Sedan Enkan Blifvet Förman_ om Egendomens Redeliga Upgifvande under eds _____ om så påfodras skulle företags förättningen uti den ordning som följer.”

””