Holst, Gerhard, o12 11 22 21 11


Född

1688-09-12

Döpt

 

Församling

 

Län

 

Faddrar

 

Källa

Lunds stifts herdaminne ser 2 del 7 biografier, Onsjö, Harjagers och Rönneberg kontrakt

Bok

 

GID

 

Övrigt

 


Fader

Nils Hansson H

Moder

Margareta Fröllinghausen


Gift

1721-06-21

Församling

Örtofta

Län

Malmöhus

Maka

Brita Schohgård

Bok

Örtofta Födde, 1720-1806

GID

1431.14.50600

Övrigt

Hennes namn stavas här Brigitta


Barn

1721-11-02- Brigitta

Källa: Lilla Harrie Födde 1720-1805

GID 1295.22.40300

 

1725-04-20 – Christian

Källa: Lilla Harrie Födde 1720-1805

GID 1295.22.40600

 

1727-08-03 - Jacob

Källa: Lilla Harrie Födde 1720-1805

GID 1295.22.40800

 

1729-11-05 – Anna Margaretha

Källa: Lilla Harrie Födde 1720-1805

GID 1295.22.41000

 

1732-07-01 – Catharina

Källa: Örtofta Födde 1720-1806

GID 1431.14.52100

 

1733-08-23 – Hans

Källa: Örtofta Födde 1720-1806

GID 1431.14.52200

 

1736-12-10 – Lars

Källa: Örtofta Födde 1720-1806

GID 1431.14.52600

 

1740-04-11 – Martha Catharina

Källa: Örtofta Födde 1720-1806

GID 1431.14.53400

 

1743-04-22 - Elsa

Källa: Örtofta Födde 1720-1806

GID 1431.14.54100


Husförhör

 


Flyttningar

 


Yrke

Kyrkoherde i Örtofta och Lilla Harrie

 

 

 


Avliden

Ej angivet

Begravd

1770-03-21

Dödsorsak

Ålderdoms___

Bok

Örtofta Vigsel, Död 1720-1805

GID

1431.14.60900

Övrigt

Står att han blev 81 år gammal

 


Övrigt

Ur Lunds stifts herdaminne ser 2 del 7 biografier, Onsjö, Harjagers och Rönneberg kontrakt:

“10. GERHARD HOLST

Efter kallelse av patronus, dåv. Majoren Christian Barnekow, 1729 6/5 (1)erhöll G.H. s.å. 13/8 CE:s fullm. Som kh. I Ö & L H

G.H., som enl. eget påpekande(2) icke var befryndad med ovannämnde Ö. 8. var f. i Hälsingborg 1688-09-12 son av tullinspektoren Nils Hansson H. och Margareta Fröllinghausen; elev i Hälsingborgs skola, men då efter faderns död modern blev omg. M. dåv. Rektorn där Nils Sylvan och denne blivit kh. I Barsebäck, medföljde G.H. dit, hade till en början privata informatorer men kom 1704 till Malmö trivialskola, student 1708 (Sk. Nat. 22/4), kollega vid Malmö skola 1716 9/5, efter kallelse av Ö. 9) prv. Till dennes medhj. 1720 30/5, opponens vid prm. 1725, efter kallelse av patronus kh. Här 1729 13/8, hds-prost i Harjagers kontr. 1763, död 1770 8/2.

G.H. var en beskedlig man, kunde aldrig försörjt sina många barn, om han ej tillika varit urmakare. Åh! Hur illa är det beställt att somliga pastorat äro så uselt små, att pastor ej har födan! Skriver J.B. Santesson (3), och även Elmgren (4) vittnar, att G.H. var en stor mechanicus och god musicus. De konstnärliga anlagen gingo tydl. i arv till ett par av sönerna, som blevo provincialmålare och conterfejare. Med sina närmaste grannar, kh S. Langvagen i V. Sallerup och Chr. Bagger i St Harrie, levde G.H. i bästa grannsämja; det väckte ett visst uppseende, att de tre vid biskopsvalet 1747 icke som hds-bröderna röstade på den för sina möss-sympatier kände J. Engström utan på den som hattpolitiker bemärkte prof. J. Brovallius i Åbo. Elmgren berättar, att detta föranledde den kvicke kh. A. Kahl i södervidinge att, då de en gång vid ett prästmöte infunno sig något sent tillsammans, hälsa dem med utropet: här komma de tre vise män av Österlanden. Infallet var så mycket mer träffande, som de både bodde östligast i kontraktet och genom sitt röstande visat sympatier för östern. De blevo skriver Elmgren helt flate och nog beskrattade Östern måste här åsyfta Åbo, men anekdoten synes halt åtskilligt, eftersom man ju med österns snarast tänker på det med mössorna förbundna Ryssland, mot vilket just Brovallius intagit en mycket aggressiv hållning. Från sitt fattiga pastorat sökte G.H. alttsomoftast transport, men alltid förgäves.  Ännu vid 70 års ålder begärde han förflyttning till det förnämliga Gårdstånga, men CE förklarade honom vid denna ålder alldeles ur stånd att ersätta den saknad, som där varit under kh. Müllers höga ålder efter så trägen omvårdnad, som egentligen av pastore erfodras (5). Både till J. Benzelius 1729 (6) och G. Sommelius 1762 (7) har G.H. avlämnat ganska värdefulla relationer om sina förs.

G. i Ö 1721 21/6 m. Birgitta Schovgaard f. därstädes o. 1699 död därst 1757 22/11 bouppt Harjager 1758 7/3 dotter av Ö. 11Barn: Birgitta (Brita) f. i L.H. 1721 2/11 död i Ö 1783 23/3 g. därst. (lysn 1746 1/6) m. fabrikören, hovrättskommissarien och hallrättsnotarien i Ystad Cornelius Berg, död i Ö. 1792 25/9 77 år Nils f. i L.H. 1723 26/7 se Obef 1753 Christian, f. i L. H 1725 20/4 provincialmålare, ritmästare och konterfejare (jfr W. Karlsson i Skånes bygdsförb:s årsbok 1943 s. 69. död i Ängelholm 1777 19/4 Jacob F i L.H. 1727 3/8, fadder i Ö 1756 17/9 vid värdslig syssla enl faderns ant. 1763 sederm icke antr. Anna Margareta f. i L.H. 1729 5/11 g. m. faderns efterträdare kh Johan Fredrik Brant. Catrharina f. i Ö 1732 1/6 var 1763 ogift enl faderns ant. Sederm icke antr Hans dpt i Ö. 1733 23/8, provincialmålare, ritmästare och konterfejare, död o Ö 1821 7/4 Lars dpt i Ö. 1736 10/12 korpral död i Dörröd, Veberöd 1805 16/3. Martha (Mätta) Catharina dpt i Ö. 1740 11/4 död därst. 1821 16/4 g. därst. 1770 22/7 m. inspektoren på Ellinge, slutl. Lantbrukaren i Dörröd, fil mag. Daniel Harman f. i Våmb o. 1728, död i Dörröd, Veberöd, 1787 15/4 59 år Sjm Sk. 1397 Elsa dpt i Ö. 1743 22/4 död därst. 1821-9/4.

1) Orig. av C Barnekow i Strödda handlingar rör Skåne och blekinge. LUB:s handskriftssaml. 2) Självbiogr. 1763 15/3. So A1, fol LUB. 3) J.B. Santesson, Memoarer. Fotostatkopia i LUB. 4) LUB 5) CEP 1760 14/5 6) ES, B VIII, 2 40. KB 7) So A1, fol LUB ”