Olofsdotter, Margeta, o11 22 22 22 22


Född

1714

Församling

Burträsk

Län

Västerbottens län

Bok

Umeå landsförsamling C:4 s. 222

Övrigt

Står att hon var född 1714 i Burträsk då hon dör.


Gift

 

Församling

 

Län

 

Maka

Jon Hansson

Bok

 

Övrigt

 


Barn

Charlotta Jonsdotter


Husförhör

Umeå Landsförsamling A1:6 1757-1767

Umeå landsförsamling A1:7 1768-1777

Umeå landsförsamling A1:8 1778-1786


Flyttningar

 


Yrke

 


Avliden

1786-11-26

Begravd

1786-12-24

Dödsorsak

Rötfeber

Bok

Umeå landsförsamling C:4 s. 222

Övrigt

”Änkan Margareta Olofsdr ifr Wänfors. Var född I Burträsk Gammelbyn år 1714. Föräldrarnas namn oangivne. Ankom hit till församlingen I späda ungsomen och förvärfvade si sitt underhåll igenom tjenst hos hederligt folk till dess hon trädde i äktenskap med afledne Jon Hansson i Wänfors, med hvilken hon aflat 4 barn. Dog af Rötfeber I en ålder av 72”