Holmberg, Catharina, o11 21 21 21 2


Född

1714-06-30

Döpt

1714-07-02

Församling

Vendel

Län

Uppsala län

Faddrar

Ingenieuren __ Jacob Braun, Arrendatoren på Öhrby ___ Christian Backe, ___ Man på Nårby ____Nilsson, Pastorns hustru Lisa Bergmans hustru Elisabeth Wendel i _____by, Jungf Greta Lisa Braun.

Bok

Vendel C:1 s. 59

Övrigt

Pappan står som ”Arrendatoren på Rjätslinge?”


Fader

Johan Holmberg

Moder

Maria Kiefler


Gifte 1

1732-11-09

Församling

Uppsala-Näs

Län

Uppsala län

Make

Sven Engström

Bok

Uppsala-Näs C:2 s. 72

Övrigt

Det står att hon är i Edby.

 

Gifte 2

1746-04-03

Församling

Uppsala-Näs

Län

Uppsala län

Maka

Carl Magnus Wetterström

Bok

Uppsala-Näs C:2 s. 73

Övrigt

Det står att de bor i Edby.


Barn

1736-04-24 – Johan Christopher (fader Sven Engström)

Källa: Uppsala-Näs C:2 s. 3

 

1740-04-02 – Maria Christina (fader Sven Engström)

Källa: Uppsala-Näs C:2 s. 7

 

1751 – Nils Gustav

Källa: Uppsala-Näs C:2 s. 16


Husförhör

Uppsala-Näs A1:2 1751-1754


Flyttningar

 


Yrke

 


Avliden

1765-02-12

Begravd

Ej aangivet

Dödsorsak

Hetsig sjukdom

Bok

Uppsala-Näs C:2 s. 90

Övrigt

Det står att hon blev 49 och 3/4 år.


Bouppteckning

”Åhr 1765 d 1 october infinnes sig ___ undertecknad härrads Löfvinge, af _______ Krono Länsmannen två______ Carl Magnus Wetterström, på m__ ____ __iu__vinar, Bruk bokhållare _____ Olof Engström, iga nom ____ b_fullmåg_igadn Ombud, samt fiscalen Nrulb dr Anders Mart Ekelund __ kronolänsmannen trälag_ad_ Johan Christopher Engström, samt ______mågen Borgaren hemstädes, ____lagradn Anders Moren, af ___ förätta laga undskrift vid delning efter hans aflidna hustru Catharina Holmberg,, emellan honom, samt :::ss:iu = ___g_en Barn, ___ förm, Olof des Johan Christoffer, samt dottren Mara Christina, allar nu vara hennes och Morens son Carl Daniel Ekoren, och Lisa _ndnara: Carl Anton, Nils Gustaf och Petr Magnus, jämte Christina Charlotta och Elisabeth Julijana för vilka 5 sistnämnda så som ännu __gudige, fadren väl _____ , ____ berg , med förmyndare, man Landfiscalen Ekelund åtog sig, och vid __atta tillfället af svar _____rätt bevaka. Dahin finnes sig jämtväl härvid, uppå _all___ så som adjungerade In_ningsmän härad domarna Pehr Andersson I Lövsta, ___ nämndemannen Er__an Andersson i B__by; ___ Wetterström upträdda ___ af___ band son aflidna hustru de 9 april _____-anda åhr, upprättade Insven farium öfver qvarlåten ____ varuti h_ssl_ ¾ Mantal Krono______ hanunda hvarvid __ dalby socn belagt up___ till 8000 ____ lösa ägendomma 1116 ____ två fodran för Bius___ Johan Christopher inberäknad, till 12433 _ 18 samt betalade skuld till 9408 ___ 27 ___ Hvarvid _____ Johan Christopher påminda, blef han ny godkännan ___ honom påförda 966 ___ för __åhs ___ mans lön, så hvida Stiuffadren hvilken efter contract _____ ____ ___ ______ undfåll, ____ lönen I 4 åhr ____ så väl som för ____ förra åhren, ____ upburitz I hvilka han tilltror sig, med _äl ___ ____ __ kunna b_____ ___ som och blef ebefogad wara ___ ___ ___ för _______ åhrär påförd 150 ___ så vida ________ han blef ___ ____ _____ ___ blifvidt lag___ inlös ___ 6__ ___ stiufadren Blef åter till sig ____ __ ___ ___ för ____ å_a___ dess bön ansvarig _____ ___ukom så väl han som Morén ___ äfven I flera om______ __ kunna bouppteckningen för _____ ärkänna så vida ukom åtskilliga andra p___ ___, som _orda finnes vara u______ ifrån grödan ___blifvid upptagen, ____ uppgifna Bar______ skuld___ lar ____ vara så pålidlig… (mer kvar att skriva av)”

Källa

Ulleråkers häradsrätt F:1b 1761-1770 s. 438-441

 


Övrigt