Johansson, Per, o11 21 12 12 21


Född

1706

Döpt

Ej angivet

Församling

Umeå landsförsamling

Län

Västerbottens län

Faddrar

Ej angivet

Bok

Umeå landsförsamling C:4 s. 202

Övrigt

Enligt uppgift då han dör.


Fader

Johan Hansson

Moder

Margaretha Mikaelsdotter


Gifte

1731-12-05

Församling

Umeå landsförsamling

Län

Västerbottens län

Maka

Anna Hansdotter

Källa

Umeå landsförsamling C:1 s. 19

Övrigt

Det står att han är från Obola och hon från Skrafvelsiön.


Barn

1737-03-11 – Maria

Källa: Umeå landsförsamling C:2 s. 71


Husförhör

Umeå landsförsamling A1:1 1722-1731

Umeå landsförsamling A1:3 1732-1736

Umeå landsförsamling A1:4 1736-1741

Umeå landsförsamling A1:6 1757-1767

Umeå landsförsamling A1:7 1768-1777

Umeå landsförsamling A1:8 1778-1786


Flyttningar


Yrke

Nämndeman


Avliden

1784-03-17

Begravd

1784-03-29

Dödsorsak

Plågad av Ros

Bok

Umeå landsförsamling C:4 s. 202

Övrigt

Det står: ”Nämndemannen Pehr Johansson i Skrafvelsjön född i Oborda 1706. Föräld. Johan Hansson och Margareta Michaelsdotter , ____ hwilka han åtnjöt en christ. Uppfostran till dess han trädde i ägta förening med sin nu efterlemnade Änka Anna Hansdotter med hvilken han haft 4 barn, hwaribland 2ne lefva. Haft god hälsa intill sednare åren, då han blifvit plågad af Ros, som tillfogade honom döden i en ålder af 78 år.”

 


Övrigt