Johansdotter, Catharina, o11 11 22 12 2


Född

1728-01-06

Döpt

1728-01-06

Församling

Nordmaling

Län

Västerbottens län

Faddrar

Olof Jacobsson i ___ Johan Blyg i Norbyn Mats Erssons hustru i Norrby Olof Danielsson hustru ibm.

Bok

Nordmaling C:1 s. 53

Övrigt

Det står att de är från Norbyn


Fader

Johan Persson

Moder

Barbro Hermansdotter


Gift

1751-12-08

Församling

Nordmaling

Län

Västerbottens län

Make

Eric Eriksson

Källa

Nordmaling C:2 s. 225

Övrigt

”Morgongåva 30 lod silfer


Barn

Anna

 

12 barn totalt (6/5s 6/7d)


Husförhör

Nordmaling AI:2 1734-1756

Nordmaling A1:3 1785-1784

Nordmaling A1:4 1785-1794


Flyttningar

 


Yrke

 


Avliden

1790-07-22

Begravd

1790-07-25

Dödsorsak

Bröstsjuka och svullnad

Bok

Nordmaling F:1

Övrigt

Det står: ”Hust Catharina Johansdotter fr Hummelholm. Dess afledne föräldrar Fard Bond Johan Persson från norbyn, och Modr Barbro Hermansdotter fr samma by. Blef född år 1728 d 6 januari. Tjenta i ungen år till dess hon år 1751 d 8 december ingick äktenskap med Bond Äldre Eric Ersson i Hummelholm. Med hvilken hon haft 12 barn, af hvilka 6 före detta med döden afgått, 1 son och 5 döttrar lefva ännu. Dess lefvene warit stilla och christet och hon wara haft god hälsa men blef till slut angripen af bröstsjuka och svullnad begrofs d 25 juli ____ 62 år”

 


Övrigt