Olofsson, Olof , o11 11 21 22 11


Född

1684-08-04

Döpt

Ej angivet

Församling

Nordmaling

Län

Västerbottens län

Faddrar

Ej angivet

Bok

Nordmaling F:1 s. 157

Övrigt

Födelsebok finns ej för denna tid. Uppgifter hämtade från hans dödsnotis.


Fader

Olof Ersson

Moder

Segrid Svensdotter


Gift

1705

Församling

Nordmaling

Län

Västerbottens län

Make

Anna Mattsdotter

Bok

Nordmaling F:1 s. 157

Övrigt

Födelsebok finns ej för denna tid. Uppgifter hämtade från hans dödsnotis.


Barn

1717 – Olof

Källa: Nordmaling C:1 s. 23


Husförhör

Nordmaling AI:1 1704-1729

Nordmaling AI:2 1734-1756

Nordmaling A1:3 1775-1784


Flyttningar

 


Yrke

 


Avliden

1778-12-14

Begravd

1778-12-26

Dödsorsak

Ålderdomsbräcklighet

Bok

Nordmaling F:1 s. 157

Övrigt

Det står: ”För detta Bonden Olof Olofsson Ångerman i Brattsfors född 1684 d 4 aug Fadr var afl Bonden Olof  Ersson i Ängersjö och H Segrid Svensdotter. I sina unga år tjenta han med godt beröm _o_ andra, a__ist job f_____- L_____ särstädes. Arctädius, genom hvilken son fr_gna tjänst af goda förhållning s__ förwärvda så wä__at att han köpa sig ett hemman i afvannämnda by, Brattfors. År 1705 trädde han i äktenskap med dåvarande tjenstepigan i Prästagården ___ ___ Ana Mattsdotter fr (tomrum) med hvilken sin maka han lefvat tillsammans i 50 år. Hon födde honom 7 barn, 2 söner och 5 döttrar, hvaraf allenast 2ne wälförförga döttrar nu lefva. Kunde ej läsa i bok men ägda dock någorlunda christendomskunskap, och ett godt katä__ b_g__p- Genom _____bär, rättvis, god och förmu_lig lefnad ____ han sila församlingenes och äfven bättre folks a__ning af för__van___, _ada af alltid wistlig hjälpsamhet med nödligande. I början på 1760 år talet blev han ald_la_ blind sedan han förut i flera år dragits med en svag syn. Annars ____ han god hälsa samt ett muntert och förnög___ sinna I de sista veckorna af sin lefnad aftog han rätt synbart till sina krafter och dog i ålderdomsbräcklighet, sedan han wid 14 dagar för_ät annamat den h. Nattvarden. Bergofs d 26 december, __ ___ sjuk till ålder av 93 år, 18 6w”

 


Övrigt