Olofsson, Östen, o11 11 21 12 21


Född

 

Döpt

 

Församling

 

Län

 

Faddrar

 

Bok

 

Övrigt

 


Fader

 

Moder

 


Gift

 

Församling

 

Län

 

Maka

Märta Abrahamsdotter

Bok

 

GID

 

Övrigt

 


Barn

1704-10-23 - Ingeborg

Nordmaling C:1 s. 5


Husförhör

Nordmaling A1:1 1704-1729


Flyttningar

 


Yrke

 


Avliden

1753-06-01

Begravd

Ej angivet

Dödsorsak

“mest av ålderdom”

Bok

Nordmaling F:1 s.15

Övrigt

”Bonden Östen Olsson h Märtha Abrahamsdotter ___ ifrån Brattfors, med hvilken han varit gift sedan år 1701 och följaktligen uti 53 sam____ år, och under den tiden haft 11 barn 4 söner och 7 döttrar. Har lefvat vackert och stilla, och varit för___lig ___ ___ ___ ___ ____, död mäst af ålderdom sedan han mä__ af sin lif_____ med bröstsjuka och ______ ____ och begrofs ___ ___ efter hållen likpredikan ______ .”

 


Övrigt