Olofsson, Nils, o11 11 21 12 1


Född

 

Döpt

 

Församling

 

Län

 

Faddrar

 

Bok

 

GID

 

Övrigt

 


Fader

Olof Siulsson

Moder

Helena Nilsdotter


Gift

 

Församling

 

Län

 

Maka

Ingeborg Östdotter

Bok

 

GID

 

Övrigt

 


Barn

1736-11-23 – Helena

Källa: Nordmaling C:1 GID 2012.8.100200


Husförhör

Nordmaling A1:1 1704-1729

Nordmaling A1:2 1734-1762


Flyttningar

 


Yrke

 


Avliden

1785-09-04

Begravd

1785-09-18

Dödsorsak

Ej angivet

Bok

Nordmaling F:1 s. 199

Övrigt

”Bond ___ äldsta Nils Olofsson I lödge, född år 1707 d 21 sep, fadr var namndeman I besagda by Olof Sjulsson, och mod hust Helena Nilsdotter, bägge förre detta afsomnade Efter åtgjuten god upfostran hos föräldrarna ingick han äktenskap på dess 23 års ålder med dess före detta afl maka Ingeborg Östensdotter från Brattfors med hvilken han levde tillsamman 40 år och välsignades detta äktenskap med 4 barn, 3 söner och 1 dotter, af vilka en son ___ döden afgången. Han blev änkling 1770 och trädda I nytt gifte 1772 med dess nu överlefande änka h Maria Larsdotter, hvilket 13 års äktenskapvarit utan ___frukt. Hade ______ god hälsa, men blev d 10 sista ___ nog manför, och till slut 1 år sängliggande. Han ____ ö____ alt att gode ___ __ sig för ___ ___ ___ Begrofs d 18 sept ___ ___ ___ 78 (år).”

 


Övrigt