Husförhör
Västra Husby AI:6 1803-1810


Sidan 79

Hagsätter

Nils Nilssons Enk

Cathar Andersd

1751-04-12

Ö Eneby

S

Nils

1783-12-22

W husby

D

Kaisa

1786-05-13

ibidem


Sidan 79

Torpet Gröndal

Enk

Cathar Andersd

1751-04-12

Ö Eneby