Husförhör
Vänge A1:6 1859-1865


Sidan 65

GID 2642.8.11800

Wifvings

Moder

Anna Lisa Olofsdotter

1796-02-08

Guldr, Fader Olof Larsson Krasse Hu Magdalena