Husförhör
Uppsala-Näs A1:3 1754-1767


Sidan 42

Edeby

173

Wetterström

1718

 

D

Maria Christ

1740-04-02

 

D

Lotta Stina

1747-02-26

 

S

Carl Anton

 

 

S

Nils Gustaf

1751

 

S

Magnus Peter

1754-04

 

Flickan

Brita ___

1737-12-03

 


Sidan 120

Edeby

Länsm

Wetterström

1718

 

H

Magd Schilling

1720-11-26

Almunga

D

Stina Lotta

1747

 

D

Lisa Juliana

1756

 

S

Carl Anton

1750

 

S

Nils Gustaf

1751

 

S

Peter.Magnus

1754