Husförhör
Hemmesdynge A1:12 1881-1884


Sidan 11

Hemmedynge 2

Fd Rotesold

Nils Fritiof

1807-09-29

Svedala ”_ _ högt häradsrätt d 4 jan 77 dömd för _--_om stöld till 2 mån straffarbete _ _-- 5 år demtosveb vara förlustig med borge_ fortfarande (5 års tid 16 mars 77).”